Wij maken gebruik van evidence based-methoden. Dat wil zeggen dat onze werkwijze gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek, en daarmee verantwoord en effectief is bevonden.

Als een van de weinige organisaties in Nederland analyseren wij de tijdens de intake afgenomen EEG's zelfstandig. Wij hebben hiervoor een psychofysioloog in dienst en we beschikken over een uitgebreide Q-EEG-database. Dat geeft ons de mogelijkheid om ook tijdens de behandeling EEG-metingen te verrichten zonder u deze in rekening te brengen. Hierdoor neemt de kwaliteit van behandeling toe en zijn we in staat u duidelijk de objectieve resultaten van uw neurofeedbackbehandeling te laten zien.

Een volledige EEG/(Q-)EEG-analyse is essentieel bij aanvang van de behandeling. Een dergelijke analyse geeft een zorgvuldigere afweging in het besluit om over te gaan tot een neurofeedbackbehandeling. Het komt voor dat wij cliënten eerst naar een neuroloog verwijzen op basis van verschijnselen in het EEG.