PDD is de afkorting van Pervasive Development Disorders en wordt in het Nederlands ook wel een pervasieve ontwikkelingsstoornis genoemd. Het is een overkoepelende naam voor stoornissen uit het autismespectrum, waaronder de autistische stoornis, PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified) en het syndroom van Asperger. Bij zowel autisme, PDD-NOS als het syndroom van Asperger zijn er kwalitatieve tekortkomingen in de sociale interactie, beperkingen in de communicatie en kunnen zich herhalende stereotype gedragingen in gedrag, belangstelling en activiteiten voordoen. Zowel kinderen als volwassen met PDD-NOS, het syndroom van Asperger als lichte vormen van autisme kunnen baat hebben bij neurofeedback.