Naast neurofeedback kunnen de volgende behandelingen de klachten doen verminderen:

  • Stimulatie van de normale ontwikkeling. Bij autisme en aanverwante stoornissen kan er een afwijking of een vertraging zijn in de taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de relationele ontwikkeling en/of de cognitieve ontwikkeling. Deze kunnen worden gestimuleerd met bijvoorbeeld logopedie, senorische-integratietherapie, een sociale vaardigheidstraining (SOVA), speciaal onderwijs of remedial teaching.
  • Structurering van de omgeving. Omdat kinderen met autisme en aanverwante stoornissen situaties vaak niet goed kunnen overzien of inschatten, proberen ze vaak vast te houden aan rituelen of gewoontes. Dit uit zich in rigide gedragspatronen. Nieuwe situaties of veranderingen roepen vaak angst op. Structuur aanbrengen in de omgeving en zorgen voor een dagelijkse routine, stapsgewijs veranderingen aanbrengen en grote/snelle of onverwachtste veranderingen voorkomen, kunnen hierbij helpen.
  • Gedragstherapie. Gedragstherapie kan nuttig zijn bij gedragsproblemen als fobische angsten, paniekaanvallen, agressiviteit, driftbuien, hyperactiviteit, automutilatie, eetproblemen en slaapstoornissen. Hierbij wordt gewerkt met beloning van gewenst gedrag met behulp van duidelijke regels, goedkeuring en een beloningssysteem.
  • Cognitieve gedragstherapie. Dit is een therapie die kinderen en volwassen meer inzicht geeft in het eigen innerlijke en cognitieve functioneren. Cognitieve gedragstherapie kan leiden tot gedragsverandering. Bij kinderen wordt in het kader hiervan ook wel de stop-denk-doe-methode geleerd. Hierdoor leren kinderen eerst te denken voordat ze gaan handelen.
  • Sociale vaardigheidstraining (SOVA). Ook SOVA geeft meer inzicht in het eigen functioneren als het gaat om interacties met anderen. Sociale vaardigheden worden versterkt en kinderen worden meer sensitief in de omgang met anderen.
  • Mediatietherapie. Dit is een belangrijke vorm van gedragstherapie die wordt toegepast om gedragsveranderingen bij het kind met een pervasieve ontwikkelingsstoornis te bewerkstelligen. Hierbij worden de ouders en/of leerkracht geleerd hoe ze de omgeving van het kind optimaal kunnen inrichten en gewenst gedrag kunnen bevorderen door hier positief op te reageren.
  • Hometraining. Ouders worden thuis bijgestaan met praktische opvoedingsadviezen. Ook wordt aan de ouders geleerd hoe ze hun kind het beste kunnen stimuleren in de ontwikkeling. De hometrainer bezoekt regelmatig het gezin om ze zo optimaal mogelijk te ondersteunen.
  • Medicatie. Medicijnen kunnen de basale problemen niet oplossen, maar kunnen er wel voor zorgen dat het gedrag thuis, op school en in sociale situaties beter hanteerbaar wordt. Medicatie kan worden doorgebruikt tijdens de behandeling middels neurofeedback.