Voor mensen met ernstige vormen van migraine (één of meer aanvallen per week) kan neurofeedback een laatste redmiddel zijn. Zij hebben vaak - zonder resultaat - de bekende wegen gevolgd (huisarts, neuroloog, fysiotherapie en alternatieve therapieën). Neurofeedback kan succesvol te zijn bij deze patiënten. Naast migraine kan 'gewone' spanningshoofdpijn een grote rol spelen. Angst en stress veroorzaken vaak deze spanning in het hoofd. Doordat de spanning in het hoofd opbouwt, kan een zware dag op het werk of thuis een laatste trigger zijn voor het ontstaan van migraine. Neurofeedback kan in deze gevallen uitkomst bieden. Door middel van neurofeedback ontspant het zenuwstelsel, voelen mensen zich meer ontspannen, verminderen angstklachten, wordt de stressbestendigheid groter en de migraine komt minder vaak voor. Het lijkt erop dat de drempel voor een migraineaanval verhoogd wordt.

Een andere veel voorkomende vorm van migraine in onze praktijk is gerelateerd aan de menstruatiecyclus. De oorzaak hiervan lijkt hormonaal te zijn. Ook hier kan neurofeedback uitkomst bieden. Van neurofeedback in het algemeen wordt aangenomen dat het een kalmerende werking heeft op het centrale zenuwstelsel. Deze kalmering lijkt ook invloed te hebben op hormonale veranderingen. Uit onze ervaring blijkt dat vormen van uitslag, puistjes en andere uitingen van een hormonale disbalans kunnen verdwijnen of verminderen. Hetzelfde geldt voor menstruatieafhankelijke hoofdpijn.

Veel mensen met migraine of spanningshoofdpijn gebruiken medicatie en/of zijn onder psychologische behandeling voor het omgaan met de hoofdpijnklachten en voor stressreductie. Neurofeedback kan ook in die gevallen een goede aanvullende behandeling zijn. Deze verschillende vormen van behandeling zijn goed met elkaar te combineren. Indien er medicatie wordt gebruikt, is het raadzaam met de voorschrijvende instantie (huisarts, neuroloog) te overleggen dat u met neurofeedback wilt starten.

Er bestaan echter ook vormen van hoofdpijn waarbij geen duidelijke verbeteringen verwacht wordt met neurofeedback. Een voorbeeld hiervan is voorhoofdsholte-hoofdpijn (ook wel 'sinushoofdpijn' genoemd) waarbij verstoppingen de veroorzaker van de hoofdpijn is. Het is dan ook niet zinvol om bij een dergelijke vorm van hoofdpijn neurofeedback als behandeling toe te passen. Hierbij dient natuurlijk de onderliggende oorzaak (bijvoorbeeld een chronische voorhoofdsholte-ontsteking) behandeld te worden.

Wetenschappelijk Onderzoek

Kropp, P., Siniatchkin, M. & Gerber, W.D. (2002). On the pathophysiology of migraine: links for empirically based treatment with neurofeedback. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 27(3), 203-213.