Onderzoek van Schoenberger en collega's (2001) liet zien dat mensen met gesloten schedelletsels na neurofeedbacktherapie zowel subjectieve als objectieve klachtverbetering lieten zien. Deze verbeteringen konden niet worden toegeschreven aan natuurlijk herstel. Een wachtlijst-controlegroep van mensen met vergelijkbaar traumatisch hersenletsel, die in dezelfde periode geen neurofeedbacktraining hadden ondergaan, lieten géén verbeteringen zien. Uit onze eigen klinische ervaring blijkt dat veel mensen klachtenverbetering rapporteren op het gebied van concentratie, geheugen, vermoeidheid bij mentale inspanning en de verwerking van prikkels (zoals geluiden en drukte in omgeving).

Wetenschappelijk Onderzoek

Schoenberger, N.E., Shiflett, S.C., Esty, M.L., Ochs, L. & Matheis, R.J. (2001). Flexyx neurotherapy system in the treatment of traumatic brain injury: an initial evaluation. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 16(3),260-274.

Thatcher, R.W. (2000). EEG operant conditioning (biofeedback) and traumatic brain injury. Clinical Electroencephalography, 31(1), 38-44.