Kinderen of volwassenen met dyslexie kunnen baat hebben bij neurofeedback, omdat hersengebieden die het lezen reguleren, gestimuleerd kunnen worden. Met behulp van een (Q-)EEG wordt bekeken op welke wijze hersengebieden die bij het lezen betrokken zijn uit balans zijn. Soms is er sprake van te veel trage activiteit, wat kan duiden op een rijpingsprobleem van de hersenen. Soms ook is er juist te veel snelle hersenactiviteit. Vaak zijn afwijkingen in hersenactiviteit te vinden achterin de hersenen. Neurofeedback helpt om het teveel aan trage/snelle activiteit te verminderen en om de juiste hersengolven die voor het lezen nodig zijn makkelijker op te leren roepen.

Tijdens de neurofeedbackbehandeling zal vaak de normale visuele en auditieve feedback afgewisseld worden met trainen met auditieve feedback tijdens het lezen uit een boek. Op deze wijze wordt heel gericht 'getraind' op het lezen en het activeren van de juiste hersengolven.