Martijn

"Begin januari 2005 kwam ik, door een combinatie van factoren, op 35-jarige leeftijd thuis te zitten met een burn-out. Na vier maanden van veel slapen, wandelen, weer slapen en eten (want veel meer kon ik op dat moment niet aan) kreeg ik een artikel onder ogen over Neurofeedback Instituut Nederland.

Mijn energieniveau begon op dat moment ook weer iets toe te nemen. Na overleg met de huisarts, arbo-arts en psychologe aan de pillen gegaan om de neurotransmitters in mijn hoofd weer opnieuw aan te maken. Deze leken niet meer naar behoren te functioneren waardoor signalen van en naar de verschillende hersenen niet goed meer over kwamen. In de gesprekken met mijn reguliere psychologe het inzicht gekregen dat voor iedereen er (maar) 24 uur in een dag zit. Bij mij waren dat er gek genoeg bij wijze van spreken 36. Tegelijkertijd, naar aanleiding van het artikel over Neurofeedback Instituut Nederland een intakegesprek gevoerd bij Neurofeedback Instituut Nederland te Lage Vuursche. In de bosrijke omgeving een prettig gesprek gehad en mijn hersenactiviteit gemeten. Naar aanleiding van de resultaten besloten om met tien sessies te beginnen. Door mijn zeer actieve en stressvolle bestaan waren mijn hersenen, zoals ik het zelf maar vertaal, een eigen leven gaan leiden om mij nog te kunnen laten functioneren. Derhalve was ik ook (onbewust) bezig om mijn lichaam 'uit te wonen' wat resulteerden in de burn-out.

Door het volgen van de NFB-sessie kwam er weer regelmaat in de hersenpan en deden mijn hersenen het rustig aan in de relaxmodus en werden actief wanneer dat van ze verlangd werd. Een wezenlijk verschil met de situatie daarvoor waarbij mijn hersenen continu op scherp stonden en dus ook mijn vermoeidheid verklaarden. Tijd voor ontspanning kenden ze niet meer. Aanvankelijk reed ik buiten de filetijden naar Lage Vuursche om daar een sessie te volgen en in de prachtige omgeving te wandelen. Een prima combinatie om weer energie op te doen. Vorderingen waren al snel te merken. Ik werd rustiger en de 1000 gedachten die per dag door mijn hoofd gingen, namen af. Mijn concentratievermogen nam toe en ik kon mijzelf er weer toe zetten een klein boekje te lezen. Daar waar 'mijn vliegtuigjes' in de NFB 3-D-filmpjes eerst met horten en stoten vlogen, bekwaamde de piloot (mijn hersenen) zich blijkbaar steeds meer en vloog hij sneller en gelijkmatiger door de NFB-filmpjes. Door het opstarten van de praktijk in Amsterdam werd mijn reistijd enorm ingekort en kon ik de sessies ook makkelijker combineren met mijn re-integratietraject. Na 25 sessies en een enorm merkbare verbetering ben ik gestopt met de NFB-sessies.

Nu is mijn re-integratietraject met succes afgerond. Ik ben weer klaar om te solliciteren en aan een nieuw leven te beginnen, een leven met meer balans. Mede door de neurofeedbacksessies is mijn herstel bespoedigd. Ik zal volgend jaar nog een NFB Q-EEG laten doen om de actuele situatie te bekijken, want meten is weten. Wellicht volgen dan nog een aantal hersengymnastieksessies."

Edwin

"Inmiddels twee jaar geleden werd ik geconfronteerd met een situatie die ik maar burn-out wil noemen. Je denkt 'dat overkomt alleen een ander', maar nee. Achteraf was het niet vreemd dat het wel gebeurde, maar dan is het je al overkomen. Na enkele jaren behoorlijk roofbouw gepleegd te hebben, gaf mijn lichaam aan dat het zo niet verder kon gaan en liet dit blijken d.m.v. behoorlijk heftige fysieke reacties.

Na een periode van enkele maanden rust, bleven bepaalde fysieke klachten zich voordoen en belemmerden mij in het oppakken van mijn 'normale dagelijkse activiteiten', vooral mijn werk en hobby's. Ik wilde de draad weer oppakken maar het ging gewoon niet, ik begreep er niets van. Door de enorme spanningen was wat voorheen de gewoonste zaak van de wereld was nu een enorme opgave geworden.

In eerste instantie heb ik via mijn werkgever psychologische (cognitieve therapie) begeleiding gehad. Ik had echter niet het gevoel dat dit oplossend werkte t.a.v. mijn fysieke klachten, die zich met name uitten in stekende 'spanningspijn' in mijn hoofd. Toen ik werd gewezen op de behandelmethoden middels neurofeedback ben ik, na eerst wat ingeleefd te hebben in de materie, toch maar eens voor een intake langsgegaan. Uit de EEG-meting bleek inderdaad dat de 'balans' van mijn hersenen niet helemaal was zoals die behoorde te zijn en onder het mom 'baadt het niet schaadt het niet' ben ik een aantal sessies gaan doen.

De effecten van de sessies waren soms meteen merkbaar, maar soms ook niet direct of zeer gering. Toch vernam ik gedurende het traject duidelijk verbeteringen.

De neurofeedbackbehandelingen hebben er zeker bij geholpen meer balans te creëren in mijn hersenactiviteit. Naar mijn mening en ervaring heeft dit bijgedragen aan een grotere mate van rust in het hoofd waardoor het ook gemakkelijker werd gerichter aandacht te kunnen besteden aan de rest van mijn herstel.

Naast neurofeedback ben ik mij meer gaan interesseren in mijzelf en de relatie tussen lichaam en geest. Het leren luisteren naar de signalen die het lichaam geeft als onderdeel van een stukje bewustwording. Zo ben ik ook via neurofeedback gewezen op 'The Work' van Byron Katie. Een eenvoudige methode die jezelf een handreiking geeft om je eigen vastgeroeste overtuigingen te onderzoeken. Erg nuttig voor elke 'prestatiegerichte oververantwoordelijk voelende workaholic'.

Op dit moment ben ik al weer een jaar volledig aan het werk, en heb mijn hobby's weer opgepakt. Het gaat erg goed en het is prettig weer te ervaren dat ik weer kan genieten van kleine dingen die uiteindelijk heel groot blijken te zijn (cliché maar waar).

Vanuit mijn beleving en ervaring kan ik zeggen dat neurofeedback bij de behandeling van wat mij is overkomen een fantastisch hulpmiddel is om de hersenactiviteit (die waarschijnlijk toch behoorlijk overbelast is geweest) weer in een natuurlijkere balans te krijgen. Het werken aan verder herstel wordt zo op een effectieve wijze ondersteund. Ik wens iedereen veel succes bij zijn eigen herstel."