Bij mensen met een burn-out zijn de hersenen in meerdere of mindere mate ontregeld. Dit uit zich onder andere in overprikkeling, concentratieproblemen, problemen met het geheugen, gevoelens van stress en spanning, en vermoeidheid. Met neurofeedback kunnen hersengebieden worden 'getraind', waardoor de energie toeneemt en de klachten verminderen. Cliënten rapporteren na behandeling met neurofeedback dat ze minder vermoeid zijn, minder prikkelbaar, minder spanning ervaren en beter in staat zijn stressoren in hun omgeving te herkennen. Tevens verbetert vaak de aandacht en concentratie als gevolg van een afname in de burn-outklachten. Opvallend is tevens dat er in onderzoeken vaak wordt aangetoond dat de bloeddruk van mensen verlaagt na behandeling.

Wetenschappelijk Onderzoek

Norris, et al., 2001