Naast neurofeedback kunnen de volgende behandelingen worden aangewend voor het verminderen van de klachten:

  • Cognitieve gedragstherapie. Dit is een therapie die kinderen en volwassen meer inzicht geeft in het eigen innerlijke en cognitieve functioneren. Cognitieve gedragstherapie kan leiden tot gedragsverandering. Dit kan gepaard gaan met exposure in vivo (graduele blootstelling) en het aanleren van copingvaardigheden.
  • Sociale vaardigheidstraining (SOVA). SOVA geeft meer inzicht in het eigen functioneren als het gaat om interacties met anderen. Deze training wordt veel gebruikt bij mensen met een sociale fobie.
  • EMDR. Deze methode wordt met name gebruikt bij mensen met een PTSS. EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een methode waarbij een verwerkingsproces op gang wordt gebracht door de traumatische ervaring te koppelen aan een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van vingerbewegingen of het luisteren naar geluiden die in het linker- of rechteroor worden aangeboden). Hierdoor verliest de herinnering aan de traumatische ervaring zijn kracht en emotionele lading.
  • Medicatie. Zowel benzodiazepinen als antidepressiva worden weleens voorgeschreven bij angststoornissen. Medicatie kan worden doorgebruikt tijdens de behandeling middels neurofeedback. Geregeld wordt medicatie in de loop van de behandeling middels neurofeedback gedeeltelijk of zelfs geheel afgebouwd. Dit gebeurt altijd in overleg met de voorschrijvende arts.