ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands spreekt men ook wel van aandachtstekort en hyperactiviteitstoornis. Het is een stoornis in de aandacht en concentratie, waarbij vaak ook sprake is van impulsiviteit en/of hyperactiviteit. Als er geen sprake van hyperactiviteit is, wordt ook wel gesproken van ADD. Om te kunnen spreken van ADHD moeten er duidelijk beperkingen zijn in het sociale, schoolse of beroepsmatige functioneren.

De diagnose ADHD wordt gesteld op basis van een psychiatrisch classificatiesysteem, de DSM-IV-TR. De symptomen vallen in drie categorieën: aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit.

ADHD ontstaat in de kindertijd; vaak voor het zevende jaar. ADHD komt veel vaker voor bij jongens dan bij meisjes: de verhouding is 4:1. Sommige kinderen groeien over de stoornis heen, maar voor ongeveer 60% geldt dat het ook in de volwassenheid blijft voortbestaan. Er zijn meerdere oorzaken die kunnen bijdragen aan het ontstaan van ADHD.