Onze Filosofie

Binnen het Neurofeedback Instituut Nederland geloven wij dat Neurofeedback therapie een waardevolle aanvulling kan zijn op het bestaande behandelarsenaal van psychologen en psychiaters en in veel gevallen een zinvol alternatief kan bieden voor psychofarmaca zoals methylfenidaat (Ritalin) of antidepressiva. Neurofeedback therapie richt zich op het verminderen van afwijkingen in hersenactiviteit. Afwijkende hersenactiviteit ligt ten grondslag aan psychische problemen en met Neurofeedback wordt daardoor de oorzaak van deze problemen aangepakt. Wij zijn ervan overtuigd dat dankzij het lerende vermogen van het brein deze in staat is om disfunctionerende patronen te doorbreken waardoor psychische klachten verminderen zonder het gebruik van psychofarmaca. Het Neurofeedback Instituut Nederland is één van de grondleggers van Neurofeedback therapie in Nederland en in de afgelopen 15 jaar hebben wij meer dan 3000 cliënten met uiteenlopende psychische klachten behandeld. Met onze uitgebreide ervaring en expertise bieden wij hoogwaardige zorg waarbij altijd uitgegaan wordt van de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Onze therapeuten

De Neurofeedback behandeling binnen ons instituut wordt gegeven door psychologen die afgestudeerd zijn in de Klinische (Neuro)Psychologie aan een Nederlandse universiteit. Naast Neurofeedback behandeling voeren zij ook gesprekstherapie uit. Wanneer u bij ons in behandeling bent, kunt u vertrouwen op kundige en breed-georiënteerde psychologen met verstand van psychologische aandoeningen. Het Neurofeedback Instituut Nederland is verbonden met de GGZ groep en het rTMS Expertise Centrum. Het is mogelijk om bij één van onze therapeuten een Neurofeedbackbehandeling te combineren met gesprekstherapie. Uw therapeut zal dit ook aanbevelen wanneer hem of haar dit nuttig lijkt. De GGZ Groep is een reguliere GGZ instelling waar gesprekstherapie voor verschillende psychische aandoeningen gegeven wordt door gekwalificeerde psychologen. Daarnaast is het mogelijk om diagnostisch onderzoek te doen bij de GGZ groep, bijvoorbeeld naar ADHD. Gesprekstherapie binnen de GGZ groep wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Een Neurofeedbackbehandeling kan ook gecombineerd worden met repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS), Craniële Elektrische Stimulatie (CES) of hartcoherentietraining. Zie onderstaande link voor meer informatie over deze behandelvormen:

Behandeling van psychische klachten

Er zijn grofweg twee manieren waarmee psychische problemen behandeld worden in Nederland: Gesprekstherapie en farmacotherapie. Gesprekstherapie is het domein van de psychologie en wordt ingezet voor een groot aantal psychische problemen. De aandoeningen die het meest behandeld worden met gesprekstherapie zijn angst- en stemmingsstoornissen. Gesprekstherapie wordt meestal uitgevoerd door psychologen.

Farmacotherapie voor psychische problemen wordt uitsluitend uitgevoerd door medici (meestal huisartsen of psychiaters). Farmacotherapie richt zich ook voornamelijk op angst- en stemmingsstoornissen, naast bijvoorbeeld ADHD en schizofrenie. Vaak worden beide vormen van therapie gecombineerd. Zowel gesprekstherapie als farmacotherapie voor psychische problemen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Beide vormen van therapie staan bekend als ‘evidence-based’, wat inhoudt dat zorgverzekeraars hebben besloten dat er voldoende wetenschappelijke evidentie bestaat voor de effectiviteit van gesprekstherapie en farmacotherapie. Er is inderdaad veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar zowel gesprekstherapie als farmacotherapie. Dit onderzoek laat echter zien dat de effectiviteit van zowel gesprekstherapie als farmacotherapie bij angst- en stemmingsstoornissen nauwelijks beter is dan een nep behandeling (placebo). Daarnaast geldt dat veel mensen milde tot ernstige bijwerkingen ervaren van psychofarmaca. Er bestaan ook zorgen over de lange-termijn effecten van psychofarmaca bij kinderen en jong volwassenen, waarvan het brein nog volop in ontwikkeling is.

Omdat gesprekstherapie en farmacotherapie vaak niet of onvoldoende werken voor veel mensen en omdat psychofarmaca gepaard kunnen gaan met bijwerkingen en risico’s voor de ontwikkeling van het brein, is er een grote vraag naar nieuwe behandelmethoden waar voldoende wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. In de wetenschappelijke literatuur is een duidelijke trend zichtbaar in de publicaties over neuromodulatietechnieken voor de behandeling van psychische aandoeningen. Neurofeedback, rTMS, tDCS/tACS, CES en DBS zijn allen voorbeelden van neuromodulatietechnieken, waarbij aangetoond is dat het mogelijk is om hersenactiviteit direct en specifiek te beïnvloeden. Deze nieuwe inzichten hebben ervoor gezorgd dat steeds meer klinieken neuromodulatietechnieken aanbieden bij de behandeling van psychische aandoeningen en de verwachting is dat neuromodulatietechnieken een steeds prominentere plek zullen innemen in het behandelarsenaal voor psychische aandoeningen in Nederland en de rest van de wereld.