Neurofeedback is een effectieve vorm van therapie welke in is te zetten bij leer- en ontwikkelingsproblemen een emotionele problemen bij kinderen vanaf 4 jaar. Behaalde resultaten zijn blijvend. Bij te behandelen problemen kun u denken aan:

Uitgangspunten voor een effectieve behandeling zijn een stabiele thuissituatie. Financiering van neurofeedback geschiedt middels een (gedeeltelijke) vergoeding doorzorgverzekeraars en/of de inzet van het Rugzakje.

Wij bieden neurofeedbacktherapie aan in onze praktijken maar hebben ook de mogelijkheid om op scholen zelf de behandeling te geven. Indien u hier interesse in heeft mailt u dan naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Cliëntenervaringen

Moeder van Thijs:
"Ons zoontje van 7 heeft concentratieproblemen op school. Hij is nogal dromerig en gaat op in zijn eigen gedachtewereld. Na een aantal sessies bij Neurofeedback Instituut Nederland merkte zijn leerkracht op school spontaan op dat hij lekkerder in zijn vel zat. Hij was vrolijker en opener op school. Op zijn eerste schoolrapport stonden opmerkingen dat hij zich niet lang genoeg kon concentreren en dat hij steeds bij de les moest worden gehaald. Bij zijn tweede rapport stond er dat hij leuk meedeed en zich voldoende lang aan een taak kon wijden. Zijn resultaten waren ook met sprongen vooruit gegaan."

Een gelukkige familie uit Putten:
"Wij waren al een tijdje aan het tobben met onze jongste zoon. Slecht slapen, veel hoofd- en buikpijn en geen aanwijsbare medische of sociale redenen die aanleiding zouden kunnen geven tot deze klachten. Op school was hij erg afwezig en de schoolresultaten lieten te wensen over. Een tijdje ervoor was hij getest en zijn intelligentie zou boven het gemiddelde zitten. Alleen.... Het kwam er niet uit! Gekscherend zeiden we weleens dat hij zijn hersens zeker nieuw wilde houden, maar hoe we ook probeerden er kwam geen verandering. In de Libelle van vorig jaar viel ons oog op een artikel over neurofeedback. Het anders gebruiken en trainen van de hersenen zouden tot positieve resultaten leiden. Baat het niet dan schaadt het niet dachten we. We zijn erheen gegaan en na een paar keer zagen we duidelijk veranderingen bij onze zoon. Van een lusteloze jongen veranderde hij in een alerte levendige jongeman. De hoofd- en buikpijn verdween en op school ging het steeds beter. Toen wij bij de leerkracht van groep 8 de resultaten van de Nio toets bespraken, stak de leerkracht zijn verbazing niet onder stoelen of banken. Hoe kon dit?? Wat was er met hem gebeurd? Aan het begin van het jaar was hij beoordeeld als een matige vmbo-(kader)leerling en nu kwam er een dik VWO advies uit. Of wij dit wisten hoe dat kon ? Ja! Het zat er nu eenmaal in maar kwam er niet uit! Neurofeedback heeft onze zoon geleerd zich beter te concentreren en daardoor betere resultaten te behalen! De nieuwe scans aan het einde van de eerste serie sessies lieten ook een totaal ander beeld zien in de hersenactiviteit dan die ervoor. Of ik het iemand aan zou bevelen: zeker! Gewoon doen! U weet niet wat u overkomt."

Ouders van Bart
"Onze zoon kan goed leren, maar met rekenen wil hij maar niet vooruit gaan. Alsof hij elke keer weer opnieuw moet tellen hoeveel 3x3 is. Hij is hiervoor onderzocht en hij bleek automatiseringsproblemen te hebben bij het rekenen. Daarnaast heeft hij ook veel moeite met zijn concentratie op school. Natuurlijk wordt hij ook op school begeleid bij zijn rekenen, maar daarnaast wilden we ook een behandeling die meer naar de oorzaak van het probleem gaat. Door de neurofeedback is hij echt met sprongen vooruit gegaan, waardoor hij beter mee kan komen in de klas. Ook zijn concentratievermogen is verbeterd. Hij wordt niet meer door alles afgeleid. Al met al een goed resultaat, zeker ook voor zijn verdere ontwikkeling."

Moeder van Jasper:
"Jasper ging naar neurofeedback als een jongen die slecht kon lezen en moeilijk en onsamenhangend kon praten. Hij begon vaak te vertellen in het midden van een verhaal zodat je niet wist waar hij het over had. Ook trok hij veel op met jongere kinderen. Jasper is altijd een lieve gehoorzame jongen geweest.

Bij de eerste paar sessies merkten we voornamelijk dat zijn spraak vooruit ging, hij begon wat vaker in het begin van een verhaal, hij praatte meer gecoördineerd. Ook kreeg hij meer zelf vertrouwen. Met als resultaat dat wij een weerwoord van hem kregen bijv. 'nee dat wil ik niet, ik moet dit spelletje nog even afmaken.' Hij werd soms zelf boos dit was geheel nieuw voor ons, maar hij komt nu gelukkig voor zichzelf op. En hij zoekt wat meer leeftijd genootjes op.

Bij het lezen merkten we aanvankelijk weinig verschil tot aan de zomervakantie. Hij begon te lezen en elke week ging het steeds een beetje beter. Hetgeen wat wel moeilijk voor hem was is het afleren te raden wat er staat; dit had hij zichzelf eigen gemaakt. Met een beloning systeem als hij niet zou raden kreeg hij er zelf ook meer zelfvertrouwen in. Toen hij eenmaal door had dat hij het ook kon werd hij er zelf emotioneel van, ook dit was nieuw voor ons.

Nu raadt onze Jasper bijna niet meer, voorheen raadde hij in elke zin wel twee of drie keer nu is het van een hele bladzijde twee of drie keer.
Hij is van AVI 1 onvoldoende naar AVI 4 gegaan. Dit had hij zonder deze behandeling en door zijn eigen doorzettingsvermogen nooit gehaald.

Jasper heeft met de Neurofeedback behandeling samenvattend de volgende resultaten behaald:

- Zelfverzekerder
- Zoekt contact met leeftijdgenoten
- Beter gaan praten

- Brutaler (voor zich zelf opkomen)
- Meer een eigen wil
- Lezen gaat met sprongen vooruit
- Concentratie is verbeterd
- Zoekt meer oogcontact of zegt zijn naam voor hij aan iemand zijn verhaal vertelt of een vraag stelt.
- Als het kind lekkerder in zijn vel zit, doen de ouders dat ook."

Moeder van Maarten:
"Het lezen bij ons zoontje verliep vanaf de aanvang van het lezen moeizaam. Na een tijdje vond hij het niet meer leuk en kregen we hem niet meer gemotiveerd om bijvoorbeeld samen een boekje te lezen. Hij werd zelfs boos als we probeerden samen met hem te lezen. Ook op school maakte hij niet genoeg vorderingen. Na veel onderzoek werd heeft hij een dyslexieverklaring gekregen. Met RT op school gaat hij wel vooruit, maar heel langzaam. Hij is dan ook gestart met neurofeedback en daarnaast bleef hij naar RT gaan. Door de neurofeedback is hij met sprongen vooruit gegaan. Hij is zelfs twee AVI-niveaus gestegen. Ook zijn RT'er merkte dit op. Bij de neurofeedback moest hij ook lezen. We waren bang dat hij dit niet leuk zou vinden en daarom niet meer zou willen gaan, maar hij vond het leuk en sterker nog hij wilde ook thuis samen met ons weer boekjes lezen!"

Ouders van Hugo:
"Onze zoon Hugo heeft PDD-NOS. Hij zit op het speciaal onderwijs, PI De Brug in Leiden. Voordat we begonnen met de training, had Hugo vaak last van geluiden en drukte om zich heen. Vooral feestjes met muziek, veel pratende mensen, en waarbij ook iedereen door elkaar liep, waren vervelend voor hem. Zelfs al tijdens de training zagen wij verandering in zijn gedrag, hij was rustiger op feestjes en kon er zelfs na een aantal keren van genieten. Verder gaat het concentreren op school ook veel beter, hij wordt minder gestoord door geluiden of bewegingen van andere kinderen in de klas, ook als zij klaar zijn met hun taak werkt hij rustig door. Hij laat een rustiger, evenwichtiger kind zien, dat veel beter kan omgaan met veranderingen in de plannen die wij met hem maken, of met dingen die op school anders lopen dan vooraf verteld. Ook kan hij zich beter uiten, waardoor hij in een gesprek een gezellige partner is geworden, terwijl voorheen de woorden "uit hem getrokken" moesten worden. Dit zal ervoor zorgen dat hij een leuker leven heeft, want interactie tussen mensen kan alleen plaatsvinden als je bereid bent te converseren! Zonder dat wordt je eenzaam en alleen. Uiteraard kan PDD-NOS niet genezen en blijft hij gebaat bij veel structuur en regelmaat, net als elk kind, maar hij heeft duidelijk een grote verandering doorgemaakt, een verandering die ook de kwaliteit van zijn leven later ten goede zal komen."

Ouders van Jan:
"Na een verhuizing en een reeks van verlies en traumatische ervaringen kreeg onze zoon hevige angstklachten. Zijn gedrag uitte zich in ernstige excessen: verbaal en fysiek. Op grond van de gevonden (herkenbare) patronen in het Q-EEG werd de behandeling neurofeedback gestart.

Na tien sessies waren de angsten dusdanig verminderd, dat de geplande gezinsvakantie doorgang kon hebben, Jan werd rustiger en reageerde niet meer zo explosief. Na 20 behandelingen zijn de angsten verdwenen, reageert hij stabieler op stresssituaties en heeft hij meer zelfreflectie en zelfcontrole. Hij is rustiger, ontvankelijker en kan weer genieten van het leven. Daarnaast zien we een toename in het vermogen tot integreren. Hij heeft meer overzicht en houvast. Het kwartje lijkt te vallen. Naast verdere positieve verwachting van de behandelingen zien we neurofeedback als ondersteunend voor verdere groei, zowel vanuit de professionele zijde als spontaan vanuit de groepen waarin Jan de sociale interacties krijgt aangeboden."

Ouders van Tjerk:
"Tjerk is twaalf en heeft het syndroom van Asperger. Hij had moeite met plannen, had weinig overzicht in onduidelijke situaties en was overprikkeld. Ook had hij vaak last van driftbuien. Na de behandeling is zijn concentratie verbeterd, is hij minder vergeetachtig, voelt zich rustiger in zijn hoofd en heeft minder last van stemmingswisselingen. Hij gaat nu met plezier naar zijn nieuwe school en is thuis rustiger."

Ouders van Jasper:
"Ons zoontje van 10 jaar heeft autisme. Hij heeft dagelijks last van woedeaanvallen, waarbij hij slaat en schreeuwt. Dit heeft hij altijd al gehad en gebeurt vaak op momenten dat er dingen gebeuren die hij niet verwacht had. We zijn met neurofeedback begonnen, omdat we geen medicijnen voor dit gedrag wilden geven. Na een paar sessies merkten we thuis dat Jasper veel rustiger was na de behandeling. Zijn boosheid kwam minder vaak voor en als hij boos werd was dit minder hevig. Na 30 sessies zijn we gestopt met de behandeling. We zijn erg tevreden met zijn vooruitgang: hij wordt minder vaak boos en als hij boos wordt is dit minder hevig en minder lang en kan hij makkelijker aangesproken worden."

Moeder van Maaike:
"Onze dochter is 9 jaar. Ze heeft het syndroom van Asperger en ze heeft heel veel moeite met in slaap vallen. Vaak komt dit omdat ze 's avonds nog heel druk bezig is met dingen die ze graag wil doen, ze kan dan niet stoppen en staat steeds weer op om bijvoorbeeld iets te knutselen. Ze is 32 keer naar de Neurofeedback geweest. Ze benaderden haar heel positief waardoor ze er elke keer met plezier heen ging. Het eerste wat we merkten is dat ze makkelijker haar gevoelens ging uitdrukken. Eerst vertelde ze heel weinig van wat ze op school meegemaakt had, maar dit ging ze steeds meer doen. Haar inslapen verbeterde ook. Het lijkt alsof ze minder druk is in haar hoofd waardoor ze beter kan inslapen en haar dingen kan laten liggen. Ze is nu ook minder vaak moe overdag, wat een grote vooruitgang is. Ook de leerkracht op school merkt dat Maaike meer open staat voor gesprekjes en dat ze meer open staat voor sociale situaties op school."

Ouders van Boris:
"Onze zoon is in januari gestart met neurofeedback. Hij heeft veel moeite om zijn impulsen onder controle te houden, waardoor hij heel snel boos wordt en kan ontploffen. Meestal gebeurt dit thuis, maar soms ook op school. Hij heeft PDD-NOS en daardoor is het voor hem moeilijk om prikkels goed te verwerken. We hebben al veel begeleiding gehad, maar de woedeaanvallen blijven steeds weer terugkomen. Al snel na de start van de training merkten we dat de scherpe kantjes van zijn impulsieve gedrag eraf gingen. Hij heeft veel minder vaak woedeaanvallen en als hij een woedeaanval heeft, dan kan hij er beter mee omgaan. Ook heeft hij veel minder vaak ruzie met andere kinderen, waardoor vaker kinderen bij ons thuis komen spelen, wat hij natuurlijk super leuk vindt. We merken ook dat hij veel beter inslaapt sinds hij neurofeedback heeft. Hij is nu klaar neurofeedback en heeft nu weer lekker veel vrije tijd waarin hij met andere kinderen kan spelen."

Vader van tweeling met NLD
Download NLD verslag (Om dit bestand te kunnen lezen dient u te beschikken over Acrobat Reader)