Kosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoedt zijn in bepaalde gevallen gedeeltelijk aftrekbaar via de belasting. Voor meer informatie bezoekt u de site van de Belastingdienst.


Burn out

Wie betaalt het?

1. Werkgever
De werkgever omdat deze zolang je in dienst bent (sterker nog: juist in de beginperiode van ziekte, de eerste weken - wet verbetering poortwachter) de plicht heeft externe reintegratie in te schakelen. Op straffe van boetes, loonbetaling na ontslag etc. opgelegd door het UWV.

2. UWV
Het UWV dat vaak bereid is trajecten te financieren als de werkgever niet kan of wil

3. Jijzelf
Omdat je niet langer burnout wilt blijven en je beseft dat (naast het verlies aan levensplezier) het langer burnout blijven veel meer geld kost dan een begeleidingstraject