De kosten voor de neurofeedback ontvangt u een electronische factuur en deze wordt middels automatische incasso na 8 dagen geind. Sommige zorgverzekeraars vergoeden neurofeedback vanuit de aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld VGZ vergoedt bij een aantal polissen € 1000 per jaar bij kinderen tot 18 jaar bij AD(H)D. Zie https://www.vgz.nl/vergoedingen/neurofeedback-adhd-en-add voor meer informatie. 

De tijdseenheid van een consult bedraagt 30 minuten (face-to-face tijd en/of administratieve tijd tezamen). U krijgt de daadwerkelijk bestede tijd gefactureerd. Mocht de daadwerkelijk bestede tijd van een intake of sessie substantieel afwijken van de geplande tijd dan brengen wij u de daadwerkelijk bestede tijd in rekening.

Kosten 2019 neurofeedback

Intake gesprek 

€ 105

Anamnese

€ 210 

Q-EEG afname en verslag 

€ 210

Neurofeedback consult per 45 minuten

€ 78,75

Herhalings Q-EEG

€ 105

Administratieve tijd per 30 minuten

€ 52,50 

No-show tijd per 30 minuten

€ 52,50

Voor alle bovenstaande tarieven geldt een opslag van € 3,00 administratiekosten per factuur indien u niet kiest voor betaling middels automatische incasso.

 

Betalingsvoorwaarden
U kunt onze betalingsvoorwaarden downloaden:
Betalingsvoorwaarden Neurofeedback Instituut.

Om dit bestand te kunnen lezen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.

Afspraken wijzigen

U kunt telefonisch of via email afzeggingen of wijzigingen doorgeven. Als u afspraken ten minste 48 uur van tevoren afzegt, worden deze niet in rekening gebracht. Als u afspraken binnen 48 afzegt, zijn wij genoodzaakt deze bij u in rekening te brengen.

Foto: Marco Okhuizen - www.okhuizen.nl