Tue, 10/08/2019 - 12:35

In een nieuwe publicatie zet ik mijn visie op qEEG in de klinische praktijk uiteen. Met qEEG worden afwijkingen in het EEG in beeld gebracht en kan de aanwezigheid van ‘EEG biomarkers’ voor verschillende psychische aandoeningen vastgesteld worden. In het artikel pleit ik ervoor dat gestandaardiseerde qEEG methoden een waardevolle aanvulling kunnen zijn op psychodiagnostisch onderzoek. Op deze manier kunnen behandelplannen worden opgesteld die mede gebaseerd zijn op het specifieke hersenactiviteitsprofiel van een patiënt.

Dit artikel is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift "Clinical EEG and Neuroscience" met de titel: "Standardization and Personalized Medicine Using Quantitative EEG in Clinical Settings".

Je kan het artikel hier downloaden.

Klik hier voor meer informatie over qEEG.

Visie op qEEG in de klinische praktijk