Wed, 05/22/2019 - 20:48

‘Quantitative EEG’ of ‘qEEG’ vormt de basis voor iedere Neurofeedback behandeling die binnen ons instituut wordt gegeven. Een qEEG is een hersenscan methode waarbij afwijkingen in hersenactiviteit in beeld gebracht kunnen worden. Je kan hier meer lezen over deze techniek en hoe dit wordt toegepast binnen onze kliniek. Zo’n vijf jaar geleden ben ik begonnen met onderzoek naar deze methode. Op basis van dit onderzoek is de ‘qEEG-Pro’ database ontwikkeld, waarmee het EEG van een individu vergeleken kan worden met genormeerde gemiddelden van leeftijdsgenoten. De qEEG-Pro database werd onderdeel van de qEEG-Pro Report Service, waar inmiddels meer dan 250 klinieken, universiteiten en ziekenhuizen uit meer dan 25 landen gebruik van maken. De rapportages die met de qEEG-Pro Report Service gemaakt worden, bieden zeer uitgebreide informatie over de afwijkingen in hersenactiviteit en worden niet alleen gebruikt als uitgangspunt voor Neurofeedback behandelingen, maar ook als diagnostisch hulpmiddel en als instrument om de effecten van een therapie op afwijkingen in hersenactiviteit te onderzoeken. Wil je meer weten over qEEG-Pro? Kijk dan op deze website: www.qeeg.pro

EEG artefacts