Wed, 06/12/2019 - 20:49

Er is in februari 2019 een heel interessant overzichtsartikel over Neurofeedback verschenen in een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift met de titel: “Clinical and Experimental Factors Influencing the Efficacy of Neurofeedback in ADHD: A Meta-Analysis”. In dit artikel wordt geconcludeerd dat hoe groter het aantal sessies per week, hoe groter het positieve effect van Neurofeedback op ADHD-klachten. Daarnaast concluderen de auteurs dat de effecten groter waren bij wanneer er meer dan 20 sessies plaatsvonden. Wat ADHD betreft is het dus zaak om te trachten zoveel mogelijk sessies per week in te plannen, hoe praktisch onhandig dat ook moge zijn in onze drukke levens. Daarnaast is het belangrijk om geduld te hebben, de effecten zullen in het begin misschien subtiel zijn, maar het brein heeft nu eenmaal tijd nodig om structureel te veranderen.
Met de volgende link kan het artikel gedownload worden: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2019.00035/full

ADHD