Behandeling met neurofeedback wordt in Amerika al meer dan veertig jaar toegepast. In Nederland ongeveer 10 jaar. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar neurofeedbackbehandeling. De meeste studies wijzen uit dat bij 70 tot 80 procent van de mensen de klachten verminderen na neurofeedbackbehandeling. Neurofeedback is een methode die erg flexibel is en het is goed mogelijk om de behandeling af te stemmen op de behoeften van de cliënt. In onze praktijken ervaart 90% van onze cliënten een significante reductie van klachten en/of verbetering van het algehele functioneren na de neurofeedbackbehandeling. Dit hogere percentage is met name te verklaren doordat er een persoonlijk behandelprotocol wordt vastgesteld op basis van het (Q-)EEG.

Wilt u een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek over neurofeedback inzien? Hier downloadt u de Comprehensive Neurofeedback Bibliography van D. Corydon Hammond, PhD Professor, Physical Medicine & Rehabilitation University of Utah School of Medicine. Om deze bibliografie te kunnen lezen, heeft u het programma Acrobat Reader nodig.

Afname van Delta, Theta en Alpha golven als gevolg van neurofeedbacktherapie bij een CVA client binnen 10 sessies. Klikt u op het plaatje voor een vergrote weergave.