Neurofeedback is een techniek die het zenuwstelsel opnieuw kan afstellen (tuning), waardoor er veel verschillende klachten behandeld kunnen worden. De meeste wetenschappelijke evidentie bestaat voor ADHD, epilepsie en slaapstoornissen. Neurofeedback heeft in de praktijk goede resultaten behaald met de behandeling van o.a. (zie hiervoor tevens behandelbare klachten in het menu):

 • Aandachtsproblemen (ADD/ADHD) 
 • Angstklachten
 • Autisme en aanverwante stoornissen (PDD-NOS en het syndroom van Asperger)
 • Burnout/ stress gerelateerde klachten
 • Chronische vermoeidheid
 • CVA
 • Depressie
 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • Epilepsie 
 • Gilles de la Tourette
 • Hersentrauma
 • Migraine/ Hoofdpijn 
 • NLD
 • Pre-menstrueel syndroom 
 • Slaapstoornissen 
 • Obsessieve compulsieve stoornis
 • Whiplash

In principe is behandeling met neurofeedback geschikt voor iedereen die kan leren. We hanteren hierbij een IQ-grens van 65. Er zijn echter ook uitzonderingen mogelijk bij mensen met een lager IQ, waarbij we op individuele basis inschatten of neurofeedback een geschikte behandelmethode kan zijn.

Zowel kinderen als volwassenen kunnen profiteren van neurofeedbackbehandeling. Er is veel onderzoek gedaan naar neurofeedbackbehandeling bij kinderen vanaf acht jaar. De afgelopen jaren hebben we binnen het Neurofeedback Instituut Nederland ook jongere kinderen vanaf vier jaar behandeld. De behandeling bij deze jonge kinderen is nog onvoldoende wetenschappelijk onderzocht op de resultaten op lange termijn, echter de klinische resultaten zijn veelbelovend. Bij deze jonge kinderen bekijken we op individuele basis of neurofeedbackbehandeling een geschikte behandelmethode kan zijn. Belangrijk hierbij zijn onder andere of het kind een aantal minuten achtereen redelijk stil kan zitten en of het mogelijk is een leerproces op gang te brengen.  

Neurofeedback is niet geschikt voor mensen met ernstige psychiatrische klachten. In sommige gevallen wordt geadviseerd naast de neurofeedbackbehandeling een ander behandeltraject te volgen.