KOSTEN/ VERGOEDINGEN

VOOR WIE GESCHIKT?

ADMINISTRATIE

ALGEMEEN

EEG REGISTRATIE

KOSTEN/ VERGOEDINGEN

Ik zie niets over kosten, hoe zit het hiermee?

Op http://www.neurofeedback.nl/informatie-clienten/kostenoverzicht leest u hier meer over.

Waarom zijn de kosten van een intake bij andere instituten soms hoger?

Ons onderzoek bestaat uit het afnemen van vragenlijsten en een (Q)-EEG meting. Aanvullende diagnostiek zit bij onze intake niet standaard inbegrepen en wordt alleen indien noodzakelijk voor de behandeling uitgevoerd. Tevens vindt de beoordeling en interpretatie van het (Q)-EEG bij ons instituut intern plaats. Daartoe beschikken wij over gedegen kennis en ervaring met betrekking tot de analyse van het (Q)-EEG. Doordat wij niet afhankelijk van externe partijen wat deze analyse betreft kunnen wij de prijs voor een intake relatief laag houden.

Waarom liggen de onderzoekskosten bij andere instituten soms lager?

Niet alle praktijken nemen een EEG af voorafgaand aan de behandeling maar baseren bijvoorbeeld hun behandeling op een vragenlijst, dat kan schelen in de kosten.

Hoe vaak wordt een EEG afgenomen en wat zijn de kosten hiervan?

Voorafgaand aan de behandeling wordt tijdens de intake een EEG afgenomen, dit is onderdeel van de intake. Aan het eind van de behandeling wordt nogmaals een EEG afgenomen (voorlaatste sessie), zodat bekeken kan worden wat de resultaten van de behandeling zijn op EEG-niveau. Dit wordt in de laatste sessie met u besproken. De kosten hiervan zijn hetzelfde als van een behandelsessie. Er worden dus niet nogmaals intakekosten in rekening gebracht. Indien  noodzakelijk of gewenst voor de behandeling kan halverwege de behandeling ook een EEG-registratie plaatsvinden. Ook hiervoor wordt alleen de sessieprijs berekend.

Welke registraties hebben de psychologen die bij het Neurofeedback Instituut Nederland werken (i.v.m. mijn verzekering)?

Voor de vergoeding van uw verzekeringsmaatschappij is het vaak van belang welke registraties de psychologen hebben die de Neurofeedback behandeling doen. Al onze behandelingen worden gedaan door of onder verantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog. Al onze psychologen zijn aangesloten bij het NIP en hebben de titel psycholoog NIP. 

Heb ik een verwijsbrief nodig van mijn huisarts of specialist voor Neurofeedback behandeling?

Voor behandeling in ons instituut heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts.

Welke verslagen hebben jullie nodig als er al psychologisch onderzoek heeft plaatsgevonden?

Indien er al (neuro)psychologisch onderzoek en/ of eerdere behandeling heeft plaatsgevonden kunt u kopieën van het meest recente (neuro)psychologisch onderzoek en het eindverslag of tussentijdsverslag van eventuele eerdere behandelingen meenemen naar het intakegesprek. Indien er, bijvoorbeeld door een ongeval, al eerder een EEG of MRI-scan gemaakt is, adviseren wij hiervan tevens de verslaglegging mee te nemen naar het intakegesprek. Wij bespreken dit dan met u tijdens het intakegesprek en nemen dit op in uw dossier, zodat wij beschikken over alle relevante informatie en we een optimaal behandelplan kunnen maken.

VOOR WIE GESCHIKT?

Is Neurofeedback geschikt voor kinderen? 

Neurofeedback is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. Onze ervaring is dat kinderen plezier hebben in de training. De sfeer tijdens de behandeling is positief, sluit aan bij wat het kind leuk vindt en aan kan. Bovendien hebben de therapeuten kennis over problematiek bij kinderen, waardoor goed op het niveau van het kind aangesloten wordt.

Is Neurofeedback ook geschikt voor ouderen?

Neurofeedback is geschikt voor alle leeftijden, van jong tot oud. We hebben meerdere ‘oudere’ cliënten in behandeling waar Neurofeedback bij aanslaat. De klacht is hierbij uiteraard van belang, sommige klachten die bij ouderdom horen kunnen niet met Neurofeedback behandeld worden. Soms zien we wel dat ouderen over het algemeen meer sessies nodig hebben dan jongeren. Dit komt enerzijds omdat de problematiek vaak langer speelt en anderzijds omdat de hersenen minder flexibel zijn.

Is Neurofeedback geschikt voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking?

Neurofeedback is in principe voor iedereen die kan leren geschikt. We hanteren hierbij een IQ-grens van 65 of hoger. Er zijn echter ook uitzonderingen mogelijk bij mensen met een lager IQ. Hierbij schatten we op individuele basis in of Neurofeedback behandeling een geschikte behandelmethode kan zijn. Wij adviseren u hiervoor een intakegesprek te plannen.

Is er een diagnose vereist? 

Voor Neurofeedback behandeling is het in de meeste gevallen niet noodzakelijk dat er reeds een diagnose is gesteld en is de behandeling gericht op klachtverbetering. In de intake en onderzoeksfase bespreken we uitgebreid uw klachten en maken we een EEG, wat voldoende is voor het maken van een behandelplan. In sommige gevallen adviseren we na een intakegesprek of na het onderzoek aanvullende diagnostiek te laten verrichten, bijvoorbeeld in het geval van persoonlijkheidsstoornissen.

Vindt er voorafgaand aan de behandeling een testsessie plaats?

Sommige praktijken doen een testsessie waarbij gekeken wordt of de hersenen reageren op de training, waarom doen jullie dat niet? In de meeste gevallen is pas na een aantal sessies goed te beoordelen of de hersenen goed reageren op de training. Een testsessie geeft dus geen garantie voor het slagen van de behandeling en wordt derhalve in ons instituut niet gedaan.

Is het mogelijk om behandelingen te combineren, bijvoorbeeld voor ADD en depressie?

Er is vaak bij mensen sprake van meerdere problemen. In sommige gevallen is er sprake van een dubbele diagnose, in dit geval spreken we van comorbiditeit. In andere gevallen wordt het een veroorzaakt door het ander. Het bestaan van meerdere problemen is geen contra-indicatie voor behandeling met Neurofeedback. In de intake bespreken we samen met u welk probleem het meest op de voorgrond ligt en beoordelen we uw (Q-)EEG. De combinatie hiervan bepaalt welke klacht als eerste behandeld wordt en welke later. Soms is het ook mogelijk meerdere klachten tegelijk te behandelen.

Kan ik mijn medicatie blijven gebruiken tijdens de behandeling?

Het is belangrijk dat u tijdens het intakegesprek aan de behandelaar aangeeft welke medicatie u gebruikt. De behandelaar kan met u bespreken welk effect verschillende medicatie kan hebben op het EEG en of dit de behandeling kan beïnvloeden of niet. De behandelaar kan u niet adviseren de medicatie voort te zetten, af te bouwen of te stoppen, omdat u beslissingen over uw medicatiegebruik altijd met uw arts moet overleggen.

Wat u in uw geval moet doen, hangt dus af van uw overleg met uw arts.

Sommige mensen stoppen met hun medicatie, sommige mensen bouwen halverwege de behandeling de medicatie af en sommige mensen stoppen met hun medicatie voor of gedurende de behandeling, vaak als gevolg van positieve resultaten tijdens de behandeling of omdat dit een reden voor mensen was om in Neurofeedback behandeling te gaan, zoals we vaak zien bij mensen met ADHD. Tijdens de behandeling is het altijd van belang eventuele medicatiewijzigingen door te geven aan de behandelaar.

ADMINISTRATIE

Is er een wachtlijst bij jullie instituut?

Bij de meeste vestigingen kunt u snel starten met behandeling als u flexibel bent qua dagen en tijden. Ons secretariaat heeft een overzicht van de beschikbare tijden van de vestiging van uw keuze. Indien u niet kunt op direct beschikbare tijden, kunt u op onze wachtlijst geplaatst worden. U start dan met de behandeling zodra de tijd van uw keuze beschikbaar is. In het algemeen geldt: hoe flexibeler u bent qua tijden dat u beschikbaar bent voor behandeling, hoe sneller u kunt starten met de behandeling. Ook kunt u ervoor kiezen om op een minder optimale tijd te starten en zodra de tijd van uw voorkeur vrij komt te wisselen.

Voor kinderen geldt dat scholen vaak bereid zijn mee te werken zodat uw kind snel kan starten met behandeling.

ALGEMEEN

Wordt het Q-EEG afgenomen in dezelfde vestiging als waar de behandeling plaatsvindt?

Over het algemeen wordt het EEG afgenomen in de vestiging waar u voor behandeling komt. Soms is er in een andere vestiging sneller een plek beschikbaar voor een EEG, echter dit zal altijd in overleg met u gebeuren en komt alleen voor in uitzonderingsgevallen. De enige uitzondering betreft de behandelingen in het Catharina ziekenhuis; hierbij vindt de Neurofeedback behandeling plaats in het Catharina ziekenhuis en wordt het EEG afgenomen in de vestiging in Eindhoven aan de Vestdijk.

EEG REGISTRATIE

Ik heb al eerder een EEG laten maken, is dit voor mijn neurofeedback behandeling bruikbaar?

Binnen ons instituut ligt onze exclusiviteit in de interne expertise ten aanzien van zowel het ruwe EEG als het Q-EEG. In de meeste gevallen adviseren wij zodoende dat het verstandig is om, als onderdeel van een standaard intake, een EEG af te laten nemen.

Over de bruikbaarheid van EEG’s die bij andere instellingen zijn gemaakt, het volgende:

  • Klinisch EEG: Deze registratie is voor ons niet bruikbaar voor het opstarten van een neurofeedbackbehandeling; het verslag daarvan is wel informatief.
  • Slaap EEG: (vaak epilepsie/slaap-centra zoals Heemstede en Kempenhaeghe): Deze registratie is voor ons niet bruikbaar voor het opstarten van een neurofeedbackbehandeling; het verslag daarvan is wel informatief.
  • 24 uur’s EEG: Deze registratie is voor ons niet bruikbaar voor het opstarten van een neurofeedbackbehandeling; het verslag daarvan is wel informatief.
  • EEG’s specifiek gemaakt ten behoeve van neurofeedback: EEG's die specifiek gemaakt zijn ten behoeve van neurofeedback kunnen zinvol zijn, deze zorgen echter ook regelmatig voor beperkingen. Hierbij adviseren wij u te overleggen tijdens uw intakegesprek met één van onze behandelaren.