Omdat Neurofeedback zich richt op het normaliseren van hersenactiviteit, komen er veel psychologische aandoeningen in aanmerking om te behandelen met Neurofeedback, aangezien veel van deze aandoeningen in verband gebracht kunnen worden met afwijkingen in hersenactiviteit. In de wetenschappelijke literatuur zijn er echter verschillen wat betreft de mate van evidentie voor de effectiviteit van Neurofeedback bij verschillende aandoeningen. Wij vinden het belangrijk om de mate van wetenschappelijke evidentie voor effectiviteit per aandoening voor u samen te vatten. Voor een aantal aandoeningen is er sterke wetenschappelijke evidentie dat Neurofeedback een effectieve behandelmethode is, zoals voor ADHD, slaapstoornissen en epilepsie. Voor deze aandoeningen bevelen wij Neurofeedbackbehandeling dan ook van harte aan. Wij hebben veel ervaring met het behandelen van deze aandoeningen en zien in onze klinieken vaak mooie resultaten. Er zijn echter ook aandoeningen waarbij er wel enige wetenschappelijke evidentie bestaat dat Neurofeedback effectief is, maar door het gebrek aan (goede) wetenschappelijke studies is er nog veel wat we niet weten. In dit soort gevallen is het essentiëel dat er afwijkingen in hersenactiviteit gevonden worden die in verband gebracht kunnen worden met de klachten. Wanneer klacht-specifieke afwijkingen gevonden worden, zal de Neurofeedbackbehandeling zich daarop richten. Binnen het Neurofeedback Instituut Nederland worden uitsluitend de onderstaande (neuro)psychologische aandoeningen behandeld, omdat voor deze aandoeningen een zekere wetenschappelijke evidentie voor effectiviteit van Neurofeedback bestaat.